Index of /serial/banoysardar/


../
Banooye.Sardar.E01.480p.mp4            24-Aug-2019 19:30      139144977
Banooye.Sardar.E01.HDTV.720p.mkv          24-Aug-2019 19:30      266564098
Banooye.Sardar.E02.480p.mp4            24-Aug-2019 19:30      146679945
Banooye.Sardar.E02.HDTV.720p.mkv          24-Aug-2019 19:30      264394710
Banooye.Sardar.E03.480p.mp4            24-Aug-2019 19:30      137902901
Banooye.Sardar.E03.HDTV.720p.mkv          24-Aug-2019 19:30      264631712
Banooye.Sardar.E04.480p.mp4            24-Aug-2019 19:30      144009313
Banooye.Sardar.E04.HDTV.720p.mkv          24-Aug-2019 19:30      264927158
Banooye.Sardar.E05.480p.mp4            24-Aug-2019 19:30      141780774
Banooye.Sardar.E05.HDTV.720p.mkv          24-Aug-2019 19:30      262157213
Banooye.Sardar.E06.480p.mp4            25-Aug-2019 19:30      159582903
Banooye.Sardar.E06.HDTV.720p.mkv          25-Aug-2019 19:30      317875807
Banooye.Sardar.E07.480p.mp4            26-Aug-2019 19:30      157825985
Banooye.Sardar.E07.HDTV.720p.mkv          26-Aug-2019 19:30      316604886
Banooye.Sardar.E08.480p.mp4            27-Aug-2019 19:30      147841339
Banooye.Sardar.E08.HDTV.720p.mkv          27-Aug-2019 19:30      262205595
Banooye.Sardar.E09.480p.mp4            28-Aug-2019 19:30      148681208
Banooye.Sardar.E09.HDTV.720p.mkv          28-Aug-2019 19:30      263193919
Banooye.Sardar.E10.480p.mp4            01-Sep-2019 19:30      135847399
Banooye.Sardar.E10.HDTV.720p.mkv          01-Sep-2019 19:30      270265982
Banooye.Sardar.E11.480p.mp4            02-Sep-2019 19:30      144583748
Banooye.Sardar.E11.HDTV.720p.mkv          02-Sep-2019 19:30      262478390
Banooye.Sardar.E12.480p.mp4            02-Sep-2019 19:30      155588867
Banooye.Sardar.E12.HDTV.720p.mkv          02-Sep-2019 19:30      262447160